Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sartorial Group Sebastian Piskała, Wojciech Oracz spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 17 lok. 80 („Sartorial”), telefon numer 570 564 000, adres mailowy: office@sartorialgroup.com

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sartorial w związku z rezerwacją spotkania bądź w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Sartorial z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Sartorial niezwłocznie usunie dane osobowe i zaprzestanie ich przetwarzania.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia rezerwację spotkania lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji celu, dla którego dane zostały udostępnione, a później tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.